کالیته رنگی ام دی اف مجموعه گامی نو

لیون روشن

لیون تیره

نقره ای

مشکی

مشکی

ونگه

طوسی

سفید

کرم

نمونه رنگ های پایه میز تحریر و پارچه نشیمن

نمونه رنگ ستون های میز تحریر
انتخاب کالیته پارچه گامی نو

کالیته رنگی پلای وود

انتخاب کالیته پلای وود گامی نو