کالیته رنگی ام دی اف مجموعه گامی نو

لیون روشن

لیون تیره

نقره ای

مشکی

ام 84

ونگه

طوسی

سفید

کرم

آنتیک طلایی

نمونه رنگ های پایه میز تحریر و پارچه نشیمن

نمونه رنگ ستون های میز تحریر
انتخاب کالیته پارچه گامی نو

کالیته رنگی پلای وود

انتخاب کالیته پلای وود گامی نو

کالیته رنگی پارچه مبل

انتخاب کالیته پارچه خارجی
کالیته پارچه ترک
انتخاب کالیته رنگی پارچه مبل
کالیته پارچه مبل
انتخاب کالیته رنگی پارچه مبل